Warstwy czułe na wodór oraz czujnik wodoru

 

Warstwy węglowo-palladowe do oporowych czujników wodoru

 

Forma ochrony: Patent 191210

 

Forma komercjalizacji: 

Licencja

Sprzedaż praw własności

Współpraca przy wdrożeniu

 

Łukasiewicz-ITR jest jedynym podmiotem uprawnionym do technologii

Dane kontaktowe mgr inż. Sławomir Krawczyk e-mail: slawomir.krawczyk@itr.lukasiewicz.gov.pl oraz dr hab. Elżbieta Czerwosz, e-mail: elzbieta.czerwosz@itr.lukasiewicz.gov.pl

 

Opis technologii

1) Przedmiotem wynalazków są warstwy układu węgiel+ M, gdzie M = Pd. Warstwa ma postać nanokompozytu, w którym matrycę stanowi węgiel a nanocząstki metalu są rozłożone w całej matrycy (Rys.1a).

Opracowano metodę nanoszenia warstw na różnego rodzaju podłożach. Warstwa może być osadzana, na szkle, taśmach i foliach metali oraz na krzemie. Warstwy nanosi się metodą PVD, w próżni 10-5 mbar. Sposób nanoszenia warstw umożliwia otrzymywanie ich na podłożach o różnej wielkości. Sposób rozmieszczenia nanocząstek palladu w matrycy węglowej pokazują obrazy TEM dyfrakcji elektronów, dla warstwy osadzonej na podłożu krzemowym (rys.1).

 

  badania wyk. Prof. P.Dłużewski, IF PAN

Rys.1 Obraz TEM nanocząstek Pd w warstwie otrzymanej na podłożu krzemowym, a) w jasnym polu, b)  w ciemnym polu c), d) obrazy dyfrakcji elektronowej warstwy

Prezentacja dotycząca właściwości warstw  prezentacja właściwości C-Pd

 

2) Know-how wykonania czujnika oporowego wraz z kalibracją i opieką techniczną

Wdrożenie w firmie poprzez rozpoczęcie produkcji detektorów w dwóch formach (mobilnej i systemowej) będzie objęte opieką merytoryczną i techniczną zespołu Ł-ITR. Dla zakładów, które zastosują rozwiązanie systemowe będą istniała możliwość korzystania z usługi serwisowania i kalibracji systemu. Każde z urządzeń jest składane indywidualnie i ręcznie, na ten moment nie jest to produkcja seryjna na linii technologicznej, raczej należy nastawić się na indywidualne rozwiązywanie potrzeb klienta.

Ulotka dotycząca obecnego rozwiązania technicznego link do ulotka.jpg

 

Zalety/korzyści z zastosowania technologii:

Opracowany czujnik wodoru pozwala rozwiązywać w sposób kompleksowy problem kontroli obecności wodoru występującego wraz z metanem czy CO. Nie powoduje „fałszywych alarmów”. Ponadto, jak pokazały nasze dotychczasowe badania detektor posiada wysoką czułość w dużym zakresie stężeń (100ppm do 4% H2 w N2), szybki czas odpowiedzi (~1 sek) oraz krótki czas regeneracji (~kilka s). Rozwiązanie wykazuje bardzo niski pobór mocy poniżej 1 mW, co 100-krotne zmniejsza pobór mocy w stosunku do klasycznych detektorów cynkowych dzięki pracy elementu aktywnego w temperaturze otoczenia 10-60 oC bez konieczności podgrzewania go celem uaktywnienia do pracy (pozostałe konkurencyjne czujnik muszą być wygrzane dla desorpcji wodoru).

 

Zastosowanie rynkowe:

Wykorzystanie naszego czujnika wodoru przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pracy w wielu branżach przemysłowych takich jak petrochemia, górnictwo, energetyka, motoryzacja, hodowla zwierząt, utylizacja odpadów komunalnych itp. Proponujemy wykonanie skomputeryzowanych systemów pomiarowych do obsługi zdalnej w których punkty pomiarowe (czujniki) mogą być rozmieszczone w dowolnych punktach zakładu w których panuje wyższa temperatura i podwyższona wilgotność powietrza. Sygnał będzie przekazywany tradycyjnie poprzez ekranowane kable lub drogą radiową.

 

Doradztwo w zakresie: 

Zakres do ustalenia

 

Słowa kluczowe: 

warstwa nanokompozytowa, nanocząsteczka palladu, czujnik wodoru, systemy bezpieczeństwa

Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij