Badania zmian fazowych w materiałach pod wpływem temperatury i kalorymetria (TGA, DSC)

Symultaniczny analizator termiczny SDT Q600 TA Instruments

W ramach badań wykonujemy:

  1. badanie zmian masy pod wpływem temperatury, określenie rodzaju reakcji chemicznej (reakcje endotermiczne, egzotermiczne)
  2. określenie przemian fazowych i właściwości termicznych badanego materiału. Analiza reakcji badanego materiału z powietrzem, tlenem.
  3. porównywania trwałości termicznej materiałów
  4. oznaczanie zawartości wody lub pozostałych rozpuszczalników w materiale

Analizator  termiczny umożliwia równoczesną analizę zmiany masy próbki, zmiany temperatury próbki oraz przepływu ciepła w funkcji temperatury lub czasu. W połączeniu z innymi metodami badawczymi, którymi dysponujemy np. spektroskopią w podczerwieni FTIR, dyfrakcją rentgenowską XRD pozwala na identyfikację przemian fazowych, dekompozycji, utleniania czy reakcji chemicznych z otoczeniem, zachodzących w próbkach w zakresie temperatur od temperatury otoczenia do 1500°C w różnej atmosferze gazowej.

 

Parametry techniczne:


  

 

Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij