Badania UV-VIS

 W ramach badań wykonujemy:

Aparatura badawcza

Spektrofotometr UV-VIS Evolution 300 Thermo Scientific
Spektrofotometr UV-VIS jest urządzeniem, służącym do otrzymywania widm w zakresie światła widzialnego oraz bliskiego nadfioletu (zakres spektralny 190 – 1100 nm), w wyniku absorpcji promieniowania przechodzącego przez próbkę. Umożliwia on zarówno analizę jakościową, jak i ilościową próbek. Widmo UV-VIS powstaje na skutek przejść elektronowych w związkach zawierających grupy posiadające sprzężone wiązania wielokrotne. Spektrofotometr UV-VIS stosowany jest przede wszystkim w analizie ilościowej barwnych roztworów jonów metali przejściowych i złożonych związków organicznych.

Źródłem światła w spektrometrze jest lampa ksenonowa, zaś detektorami są fotodiody krzemowe. W spektrofotometrze istnieje możliwość wyboru szczeliny od 0,5 nm do 4 nm. Maksymalna rozdzielczość długości fali na poziomie 0,5 nm. Spektrofotometr umożliwia skanowanie z szybkością do 3800 nm/min.

Parametry techniczne spektrofotometru:

 

Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij